Przyjaciele MSN
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE
NIP: 5252449498

Pańska 3
00-124 Warszawa
Polska


Adres e-mail: towarzystwo@artmuseum.pl
Numer telefonu: 601088090

Podmiot wpisany do REJESTR STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ pod numerem 0000324646 przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.


Dostępne formy płatności

Płatność on-line (za pośrednictwem Autopay S.A.)